Beregn
Kompensér
Betale

Kompensér for dine utslipp fra bilreiser!

Skriv inn avstanden du vil kompensere for:

Distanse reist

km

Type drivstoff

Forbruk av drivstoff

Liter/100kmkg/100km

Jeg kjenner ikke til forbruket og vil estimere det på grunnlag av biltypen

Beregn klimafotavtrykket fra bilreisene dine!

Bilen står, for mange, som symbolet på personlig frihet. Samtidig står personbiltrafikken for en stor andel av klimagassutslippene som skader klimaet vårt. Bilreisene påvirker også våre personlige, økologiske fotavtrykk. På grunn av dette er det viktig at vi forsøker å begrense bilreisene våre, at vi bruker energieffektive biler og at vi klimakompenserer for de utslippene vi ikke klarer å unngå.

Bruk denne bilkalkulatorene til å beregne CO2-utslipp fra bilreisene dine og kompenser for utslippene. Bidraget ditt går til myclimate klimakvoteprosjekter som gir sertifiserte utslippsreduksjoner. På grunn av de høye kvalitetsstandardene som prosjektene følger gir prosjektene også langsiktige, positive ringvirkninger for lokalbefolkningen i et økonomisk, økologisk og sosialt perspektiv. Dette er en vinn-vinn situasjon med fordeler både for klimaet og for befolkningen i prosjektregionene.

Beregningsgrunnlag

myclimate-kalkulatoren beregner CO2-utslipp fra bilreiser. Dette inkluderer ikke bare direkte utslipp fra forbrenning av drivstoffet, men også de såkalte grå-utslippene. Disse utslippene oppstår ved produksjon av kjøretøyet, ved bygging og vedlikehold av veier og infrastruktur og ved produksjon, transport og distribusjon av drivstoffet.

Betalingsinformasjon

Vi godtar alle vanlige betalingsformer slik som Visa, kredittkort og PayPal. Etter gjennomført betaling kan du laste ned en bekreftelse på klimakompensasjonen.