Beregn
Kompensér
Betale

Kompenser for de årlige utslippene fra din bedrift!

Calculate and compensate your company's yearly CO2 footprint. Only completed fields will be taken into account for the calculation.

Generell informasjon

Deltidsstillinger skal adderes (to 70 %-stillinger = 1,4)

tilbake oppover

Energi

Bruk gjennomsnittsverdier

kWh

l
m3
kwh

Flere energibærere

tilbake oppover

Mobilitet

Bruk gjennomsnittsverdier

Medarbeidernes arbeidsvei

km
km
km

Jeg kjenner ikke detaljene.


Forretningsreiser

km

Jeg kjenner detaljene (drivstoff).


km

Jeg kjenner detaljene for flyreiser.

tilbake oppover

Forpleining

Bruk gjennomsnittsverdier


Liter
Kopper
Kopper

tilbake oppover

Materiale og avfall

Bruk gjennomsnittsverdier

Nytt materiell

kg
kg

Ytterligere opplysninger

Avfall

kg

Ytterligere opplysninger

tilbake oppover