Beregn
Kompensér
Betale

Kompenser for dine flyreiser!Beregn klimafotavtrykket fra flyreisen din!

Bruk flykalkulatoren for å beregne klimafotavtrykket fra flyturen din og kompensér for utslippene med frivillige klimakvoter. Kvotene kommer fra prosjekter over hele verden og de følger de høyeste kvalitetsstandardene (Gullstandard, Plan Vivo). Gjennom prosjektene reduseres utslipp av klimagasser og de bidrar derfor direkte til å beskytte klimaet. I tillegg til dette bidrar prosjektene også til å skape bærekraftig utvikling i regionen.

Beregningsgrunnlag

Kalkulatoren beregner CO2-utslipp fra flyturen per passasjer og i henhold til flydistansen. Det brukes gjennomsnittlig forbruksdata fra typiske lang-distanse og kort-distanse fly. I beregningene tas det også hensyn til om man reiser økonomi-klasse, business eller 1. klasse.

For mer informasjon om flykalkulatoren, besøk myclimate sine nettsider: www.myclimate.org

Betalingsinformasjon

Vi godtar alle vanlige betalingsformer slik som Visa, kredittkort og PayPal. Etter gjennomført betaling kan du laste ned en bekreftelse på klimakompensasjonen.