Beregn
Kompensér
Betale

Kompensér for utslipp i hjemmet

Fyll inn ditt strømforbruk og annet forbruk til oppvarming!

Oppvarming

Jeg kjenner ikke det eksakte tallet og vil beregne det basert på boligareal (m2) og bygningstandarden.

Strømforbruk

kWh
Klimatiltakene begynner i hjemmet!

Bruk myclimate boligkalkulatoren til å beregne CO2-utslipp fra boligen din og kompenser for disse med frivillige klimakvoter fra myclimate. Nesten alt vi gjør skaper noe utslipp av skadelig klimagasser. Vårt personlige økologiske fotavtrykk påvirkes blant annet av hva vi gjør i hjemmet. Du kan bidra ved å skru ned innetemperaturen med en grad, lufte raskt og effektivt og velge energi-effektive elektriske artikler. Kompenser for klimagassutslippene du ikke klarer å unngå.

myclimate sine klimaprosjekter reduserer klimagassutslipp, men bidrar i tillegg til generell forbedring i levekårene for befolkningen i prosjektregionen. Dette kan for eksempel bety nye arbeidsplasser, forbedret helse gjennom forbedret inneklima eller beskyttelse av det biologiske mangfoldet. Prosjektene skaper fordeler både for klimaet og for befolkningen.

Beregningsgrunnlag

myclimate-kalkulatoren beregner CO2 utslipp fra strømforbruk og oppvarming av boligen. Utslippsfaktorene som brukes for oppvarming inkluderer både direkte utslipp fra forbrenning og indirekte utslipp fra utvinning, prosessering og transport av energikilden. Hvis du ikke vet detaljene rundt energiforbruket i din bolig, vil kalkulatoren gjøre en gjennomsnittsberegning basert på størrelsen på boligen din.

Betalingsinformasjon

Vi godtar alle vanlige betalingsformer slik som Visa, kredittkort og PayPal. Etter gjennomført betaling kan du laste ned en bekreftelse på klimakompensasjonen.